MARCO DENEVI: ARAP KALİGRAFİSİ

Kaligrafi tekniği, Arap alfabesinin sanatsal ifade aracı olarak kullanıldı ve İslam kültürünün bir mirası olarak sanat tarihindeki yerini aldı. Çoğunlukla Arapça’da çizgi/tasarım/yapı anlamına gelen “khatt” sözcüğüyle tanımlanır. Kaligrafinin gelişmesi ve yaygınlaşması Kuran ile ilişkilidir. Kuran’la kurduğu derin dinsel ilişiki, kaligrafinin İslam kültürü için ifadesini daha da güçlendirmiştir.  İslam kaligrafi eğitiminde usta-çırak ilişkisi halen devam eder ve çırak ustasının el yazısını kusursuz bir şekilde taklit edinceye kadar çalışmaya devam eder.

“Calligraphie Arabe Vivante”  kitabından Hassan Massoudy’nin kaligrafi işleri.

arabic_calligraphy_butdoesitfloat_17a_905

arabic_calligraphy_butdoesitfloat_18_905 arabic_calligraphy_butdoesitfloat_13_905 arabic_calligraphy_butdoesitfloat_06_905arabic_calligraphy_butdoesitfloat_16_905