KARINA SMIGLA-BOBINSKİ: ETKİLEŞİMLİ BALON

Post endüstriyel bu yaratık, kullanıcıların hareket ettirdiği kendi kendini biçimleyen sanat, aynı zamanda moleküler hibrid yapısı nedeniyle de bir tür biyoteknoloji. Silikon-karbon hibridi üzerinde dönerek hareket eden bu dev yaratıkımsı sanat eseri, aynı zamanda geçtiği alanda kendi izini bırakarak bir tür etkileşim sağlıyor. İçi helyumla dolu olduğu için kolayca havalanabiliyor, böylece yer gök her yer bu eserin geçişi ve kullanıcıların etkisiyle şekilden şekile giriyor.

Bu iş de yine ilk bilgisayar kodunu yazan Ada Lovelace’dan adını almış. Ona her ne kadar hareket vermeye çalışsanız da, kendisi de bir tür performans sanatçısı gibi hareket etmekten geri kalmıyor. Charles Babbage ilk bilgisayarı yaptığında, Ada Lovelace’ın makineye şiirsel ve romantik yaklaşımı,  şimdinin en büyük oyuncağı kod dünyasının da kapısını aralamış. Benzer bir hissiyat ve romantiklik bu işin de vermek istedikleri arasında olsa gerek.

ada-12 karina-01 ada-16 ada-09 ada-14