KARADELİKLERDEN KAÇMANIN BİR YOLU VAR!

Stephen Hawking kara delikten kaçmanın bir yolunu bulduğunu söyledi! Karadeliklerin olay ufkunda anahtarı bulmuş gibi gözüküyor.

Yıldızların kendi çekimleri nedeniyle içlerine göçmeleri sonucu oluşan kara delikler öyle güçlü bir çekim gücü oluşturuyorlar ki, ışık bile onlardan kaçamıyor. Kara deliğin içine düşen herhangi bir şey, aşırı çekim kuvveti yüzünden parçalanıyor ya da ondan bir daha hiç haber alınamamacasına yok oluyor.

Fizikçilerin 40 senedir tartıştıkları başka bir konu da kara deliğe kaçan bilgiye ne olduğu. Kuantum mekanikçilerilerine göre bilgi yok edilemez, ama genel göreceliğe göre bu bilgi paradoksunu doğuruyor.

Hawking ise, bilginin aslında tam anlamıyla kara deliğe girmeyeceğini iddia ediyor. “Bilgi hiçbir zaman kara deliğin tamamen içinde depolanmaz, daha çok onun sınırlarında hatta olay ufkunda yer alır.” diyor.

Bunun nasıl olduğu hala gizemini koruyor ama Hawking, teorisini çözdüğünü düşünüyor. Yeni teoriye göre radyasyon, ufukta emilerek depolanmış bilginin bir kısmını alabilir ve böylece kaçmasına imkan sağlar.