ARCHITECTURE

AUROVILLE: 40 YILDIR SÜREN FUTURİST KOMÜN

“Auroville her ülkenin kadın ve erkeklerinin artan bir uyum ve barış içinde yaşadıkları evrensel bir kasaba olmalıdır; tüm inançların, politikanın ve ulusların da ötesinde....